Home

Zoekmachine Optimalisatite binnen de online marketing

Misschien heeft u er nog nooit van gehoord, of wellicht heeft u het nog niet de aandacht gegeven welke het verdient. In dit artikel bespreken we zoekmachine optimalisatie binnen de online marketing. Wat zoekmachine optimalisatie is, hoe zoekmachine optimalisatie uw bedrijf geheel kan transformeren, hoe u gemakkelijk het juiste online marketing bureau vind die uw bedrijf de juiste hulp biedt. En voornamelijk, welke plaats zoekmachine optimalisatie inneemt binnen de internet marketing.

Wat is zoekmachine optimalisatie?

De naam verklapt al deels wat ‘zoekmachine optimalisatie’ inhoudt. Namelijk het optimaliseren in de zoekmachines. Het gaat hier echter voornamelijk om de belangrijkste zoekmachine, namelijk Google. Iedereen gebruikt google tegenwoordig om van alles op te zoeken, zo ook producten en diensten. Het is dan ook voor ieder bedrijf van belang dat hun product of dienst snel gevonden kan worden. Uiteraard komt ieder bedrijf tevoorschijn op google als men zoekt naar de bedrijfsnaam. Maar is dit ook het geval als er wordt gezocht naar algemenere termen, waar andere bedrijven ook onder vallen? Er is maar een beperkt aantal plekken op de eerste pagina van google, waardoor veel bedrijven niet of nauwelijks te vinden zijn. Om die reden zijn online marketing bureaus zich gaan specialiseren in zoekmachine optimalisatie. Veel bedrijven denken immers dat een goede plek op google gelijkstaat aan hoe lang de website op internet staat en hoe actief deze is. Al hoewel dit een factor is binnen de online marketing is dit maar van kleine waarden.

De plek die uw bedrijf in handen heeft is gebaseerd op wat Google van uw bedrijf afweet. Al die feitjes die Google heeft verzameld worden dan gewaardeerd en zo wordt afgewogen welke plek uw website verdient. Voor Google is het van uiterst belang dat de meest relevante website bovenaan staat, met de meest betrouwbare informatie. Hierdoor blijven mensen Google gebruiken, omdat ze op deze manier gemakkelijk bij relevante informatie terecht kunnen komen.

Wat zijn de resultaten van zoekmachine optimalisatie na toepassing?

Het doel van zoekmachine optimalisatie is dat de website bovenaan komt te staan voor relevante zoekopdrachten. Stel u voor, u bent een tandarts uit Amsterdam. Ruim 2400 keer per maand wordt de zoekterm ‘Tandarts Amsterdam” gezocht. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 90% van de zoekende niet verder kijken dan de eerste pagina. Dit betekent dat een 2de pagina er eigenlijk niet meer toe doet. Je kunt je als consument zelfs afvragen of deze bedrijven nog wel actief zijn. Om die reden is het belangrijk dat je als tandarts op die eerste pagina staat. Google is immers de manier waarop mensen hun producten / diensten zoeken en vergelijken. Sta je niet op die eerste pagina, dan zul je geheel afhankelijk zijn van mond op mond reclame of andere marketing vormen, die gezien het dagelijks gebruik van Google, minder effectief zullen zijn.

Zoekmachine-optimalisatie

Hoe vind ik een online marketing bureau / online marketing consultant welke gespecialiseerd is in zoekmachine optimalisatie?

Zoekmachine optimalisatie is een taak die niet ieder online marketing op zich kan nemen, of op zich zou moeten nemen. Het is een strategie die goed uitgevoerd moet worden en niet vergelijkbaar met andere online marketing strategieën, zoals het gebruik van sociaal media. Een goed uitgevoerde zoekmachine optimalisatie zorgt ervoor dat uw bedrijf wordt gestimuleerd als het gaat om omzet. De kantzijde is dat wanneer de zoekmachine optimalisatie niet goed word uitgevoerd dit ook te zien is in de resultaten. Een slecht uitgevoerde optimalisatie kan al behaalde resultaten van een website verslechteren.

Het is om die reden taak om een goede online marketing consultant te vinden die is gespecialiseerd in zoekmachine optimalisatie. Het liefst een consultant die zich volledig richt op zoekmachine optimalisatie. Het punt is dat ieder online marketing bedrijf u kunt helpen als het gaat om het vergroten van het aantal likes op Facebook, gezien dit minder ingewikkeld is en gemakkelijker te behalen. Maar als het gaat om zoekmachine optimalisatie komt er veel meer om de hoek kijken.